آنگرمونده

۸۰ کیلومتر

برلین

۱۱۴ کیلومتر

ویتن برگ

۳۵ کیلومتر

دساو

۸۴ کیلومتر

آیزلبن

نمایشی از هنر

جزیره موزه‌ها در برلین یکی از انواع کم نظیر نمایشگاه آثار هنری است. در مجموع پنج موزه آثاری از دوره آنتیک تا سده ی ۱۹ام میلادی به نمایش درآمده‌اند.