واتن مر

اشپیشراشتات و محله‌ی ساختمان‌های برپاشده در سبک معماری کونتورهاوس با مشهورترین آنها به نام شیله‌هاوس

ساختمان شهرداری و مجسمه رولاند در برمن

بخش قدیمی شهر در لوبک

بخش قدیمی شهر در ویسمار

بخش قدیمی شهر در اشترالزوند

جنگل درختان راش

جزیره موزه ها در برلین و شهرک هایی در برلین مدرن

مکان های یادبود مارتین لوتر در ویتن برگ

باوهاوس در شهر دساو

مکان های یادبود مارتین لوتر در آیزلبن

صومعه

کارخانه فاگوس در آلفلد

کلسیای اعظم و کلیسای میشائیل در هیلدس هایم

بخش قدیمی شهر گسلار، کوه راملس و استخراج سنگ معدن و همچنین سیستم انتقال آب

بخش قدیمی شهر، کاخ و کلیسای اشتیفت

وارتبورگ در آیزناخ

دره میتل راین علیا

دره میتل راین علیا

قصر آگوستوس بورگ و کاخ شکار در برول

کلیسای اعظم کلن

کلیسای اعظم آخن

کارخانه استخراج زغال سنگ در اسن

وایمار در دوره کلاسیک و مکتب باوهاوس

باغ دسائو-وورلیتس

پارک ها و باغ های پتسدام و برلین

پارک موسکائو

پارک کوهستانی ویلهلمز هوهه

منطقه مرزی لیمس

گودال مسل

مقر حکومت و باغ دربار در وورتسبورگ

بخش قدیمی شهر بامبرگ

سالن اپرای بایرویت

بخش قدیمی شهر رگنزبورگ

بناهای دوران روم باستان، کلیسای جامع و کلیسای لیب فرائن در تریر

کارخانه ذوب آهن فولکلینگر

صومعه لرش

کلیسای جامع اشپایر

صومعه مائول برن

مجموعه صومعه جزیره رایشنائو

آبسراهای ماقبل تاریخ

کلیسای ویز

۴۰ اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در هشت مسیر - در سراسر آلمان در راه هستیم. از واتن‌مر تا وایمار، از کلیسای جامع آخن تا کاسل.

شما را با تک تک این مکان های منحصر به فرد آشنا می کنیم: با کمک عکس، فیلم، مقاله و مصاحبه

۸ مسیر، هر مسیر در آلمان، راهی به سوی یک اثر تاریخی یا طبیعی ثبت شده در یونسکو. با ما همراه شوید!

چهل اثر ثبت‌شده در فهرست یونسکو در یک نگاه