مجموعه صومعه جزیره رایشنائو

جزیره رایشنائو

آبسراهای ماقبل تاریخ

اونتراولدینگن

کلیسای ویز

اشتاین گادن

طول مسیردر حدود ۱۸۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر حداقل ۲ روز

در هشتمین مسیر به سوی آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در آلمان به جنوب این کشور سفر می کنیم.

از جزیره رایشنائو تا شهر اشتاین گادن: ۱۸۰ کیلومتر. در این میان از صومعه، آثار باستانی و یک کلیسا و در مجموع از سه میراث جهانی دیدن خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید