منطقه مرزی لیمس

باد هومبورگ

گودال مسل

مسل

مقر حکومت و باغ دربار در وورتسبورگ

وورتسبورگ
فرانکفورت

بخش قدیمی شهر بامبرگ

بامبرگ
مونیخ

سالن اپرای بایرویت

بایرویت

بخش قدیمی شهر رگنزبورگ

رگنزبورگ

طول مسیردر حدود ۴۶۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر حداقل ۵ روز

در ششمین مسیر به سوی آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو در آلمان به جنوب کشور سفر می‌کنیم.

از باد هومبورگ به سمت رگنزبورگ: ۴۶۰ کیلومتر. در این میان از یک محوطه نظامی، اکتشافات فسیلی، سالن اپرا، سه شهر تاریخی و در مجموع شش میراث جهانی دیدن می‌کنیم.
بیشتر بخوانید