وایمار در دوره کلاسیک و مکتب باوهاوس

وایمار

باغ دسائو-وورلیتس

دسائو-وورلیتس
برلین

پارک ها و باغ های پتسدام و برلین

پتسدام

پارک موسکائو

باد موسکائو

پارک کوهستانی ویلهلمز هوهه

کاسل

طول مسیرتقریبا ۶۲۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر حداقل ۵ روز

ما در پنجمین مسیر به سوی آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده در فهرست یونسکو در مرکز و شرق آلمان در حال سفریم.

از کاسل به سوی بدموسکائو: ۶۲۰ کیلومتر، یک شهر، سه پارک، پنج میراث جهانی. بیشتر بخوانید
بیشتر بخوانید