دره میتل راین علیا

بینگن

دره میتل راین علیا

کوبلنتس

قصر آگوستوس بورگ و کاخ شکار در برول

برول

کلیسای اعظم کلن

کلن

کلیسای اعظم آخن

آخن

کارخانه استخراج زغال سنگ در اسن

اسن

طول مسیردر حدود ۳۸۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر حداقل ۵ روز

در چهارمین مسیر به سوی آثار ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو در آلمان مسافتی را می‌پیماییم به طول: ۳۸۰ کیلومتر.

از دره، کارخانه، سه شهر و در مجموع پنج میراث جهانی دیدن می‌کنیم.
بیشتر بخوانید