صومعه

هوکستر

کارخانه فاگوس در آلفلد

آلفلد
برلین

کلسیای اعظم و کلیسای میشائیل در هیلدس هایم

هیلدس هایم

بخش قدیمی شهر گسلار، کوه راملس و استخراج سنگ معدن و همچنین سیستم انتقال آب

بخش قدیمی شهر گسلار

بخش قدیمی شهر، کاخ و کلیسای اشتیفت

بخش قدیمی شهر کوییدلین بورگ

وارتبورگ در آیزناخ

آیزناخ

طول مسیردر حدود ۳۳۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر حداقل ۴ روز

در سومین سفر به سوی آثار ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو در آلمان مسافتی را می پیماییم به طول: ۳۳۰ کیلومتر.

از هوکستر تا آیزناخ: مسیری ۳۳۰ کیلومتری، از کارخانه، کلیسا، قلعه و در مجموع شش میراث جهانی دیدن می کنیم.
بیشتر بخوانید