واتن مر

واتن مر

ساختمان شهرداری و مجسمه رولاند در برمن

برمن
برلین

بخش قدیمی شهر در لوبک

لوبک

بخش قدیمی شهر در ویسمار

ویسمار

بخش قدیمی شهر در اشترالزوند

اشترالزوند

اشپیشراشتات و محله‌ی ساختمان‌های برپاشده در سبک معماری کونتورهاوس با مشهورترین آنها به نام شیله‌هاوس

هامبورگ

طول مسیرنزدیک به ۵۲۰ کیلومتر

مدت زمان پیشنهادی برای سفر دست کم ۵ روز

ما در اولین مسیر به سوی آثار تاریخی و طبیعی ثبت شده در فهرست یونسکو در شمال آلمان در حال سفریم. از واتن مر تا اشترالزوند:

از واتن‌مر به سوی اشترالزوند: ۵۲۰ کیلومتر، یک دریا، ۵ شهر و ۶ اثر ثبت شده در یونسکو
بیشتر بخوانید