۸ پرسش از

تورستن رودیک، سرپرست موزه های هنر و تاریخ هنر لوبک

من در لوبک هستم. بازدید از چه مکانی را به نظر شما به هیچ عنوان نباید فراموش کنم؟

بنای "هیلیگن گاست". کلیسای ماری، موزه ی سنت آنن و نمایشگاه هنر سنت آنن.

چه چیز این شهر برایتان بیش از همه جالب است؟

بخش قدیمی شهر با کوچه‌های کوتاه و فروشگاه‌هایش.

یک توصیه ی خاص برای ما دارید؟

بازدید از محله "مالر-وینکل" با گذرگاه های بیشمارش

چه چیزی شما را در اولین بازدیدتان از این منطقه تحت تاثیر قرار داد؟

پانورامای شهر با ۷ برج آجری کلیسا

در چه فصلی این جا از همیشه زیباتر است؟

در حقیقت همیشه. در بهار وقتی آسمان آبی است و سقف کلیساها سبز و نمای آن‌ها قرمز است. در تابستان وقتی که دریای بالتیک نگاه را جذب می کند. در پاییز وقتی که شهر در نوری بی رمق غوطه ور است و در زمستان وقتی که بازار کریسمس بر پا می شود و شهر را برای جشن آذین بندی می‌کنند.

از چه چیز دیگری باید در لوبک دیدن کرد؟

از زیباترین دختر لوبک: "تراوه مونده" با بزرگترین بندر کشتی های باربری در اروپا

بازدید از میراث فرهنگی جهان اشتهای آدم را باز می کند. توصیه ای برای ما در مورد یک غذای ویژه این منظقه دارید؟

شیرینی مارتسیپان که از بادام تلخ تهیه می شود به همراه شراب مخصوص لوبک که در اصل فرانسوی است.

از کدام اثر که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو آمده دوست دارید دیدن کنید؟

از معبد آنگ کوروات در کامبوج

تورستن رودیک

در برمن به دنیا آمده است.

او که تحصیل کرده ی رشته ی تاریخ هنر است، پیش از کار در لوبک در موزه های اِمدن و اوسنابروک کار کرده و از سال ۲۰۰۰ تاکنون مسئولیت موزه های لوبک و موزه ی معروف "دروازه ی هولستن" بر عهده ی اوست.

 

واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ