۸ پرسش از

مسئول بزرگ‌ترین گنجینه شراب آلمان

من از میراث فرهنگی جهان ، از برمن دیدن می کنم. بازدید از چه مکانی را نباید به هیچ عنوان از دست داد؟

زیرزمین شراب برمن. بخش با ارزش شهرداری برمن.

چه چیز این شهر برایتان بیش از همه جالب است؟

بزرگترین گنجینه ی شراب آلمان در جهان

یک توصیه ی خاص برای ما دارید؟

بازدید از زیرزمین رْز و زیرزمین آپوستل، این جا قدیمی ترین شراب های خمره ای آلمان که قدمتشان تا سال ۱۶۵۳هم می رسند انبار شده اند

چه چیزی شما را در اولین بازدیدتان از این منطقه تحت تاثیر قرار داد؟

حق انتخاب بالایی که در مورد شراب با کیفیت آلمانی داشتم و به این مجموعه باید نگاهداشت فرهنگ شراب در آلمان را هم اضافه کرد از زمان بنای ساختمان شهرداری در سال ۱۴۰۵ تاکنون دنبال شده است.

در چه فصلی این جا از همیشه زیباتر است؟

استفاده از راهنمای گردش‌گری: در یکی از این راهنمایی‌ها به بازدیدکنندگان شهرداری اطلاعاتی در مورد تاریخ ۶۰۰ ساله ی برمن داده می شود. در تور دیگری در انبار شراب این شهر، بازدیدکننده می تواند از بزرگترین مجموعه شراب های خمره ای و کلا شراب آلمان در جهان دیدن کند.

از چه چیز دیگری باید در لوبک دیدن کرد؟

سالن فوقانی شهرداری با کشتی های مدل، از زمان هانزه و کلکسیون با شکوه "گولدن کامر".

بازدید از میراث فرهنگی جهان اشتهای آدم را باز می کند. توصیه ای برای ما در مورد یک غذای ویژه این منظقه دارید؟

"کنیپ" و "لابس کاوس"، دو غذای معروف برمن هستند. در همه ی فصل ها می توان این غذا را امتحان کرد. اما در فصل سرد "کلم سبز و پینکل" می چسد. راگوی جوجه ی برمن هم در این منطقه خیلی معروف است که با یک شراب مناسب با کیفیت، مزه اش دو چندان می شود.

از کدام اثر که نامش در فهرست میراث جهانی یونسکو آمده دوست دارید دیدن کنید؟

از مقر حکومتی در وورتسبورگ با زیرزمین تاریخی دربار

کارل- یوزف کروتس

مسوول انبار شراب ۶۰۰ ساله ی زیر زمین شهرداری برمن است.

مهندس کشت انگور شراب در شهر موزل قدیمی‌ترین منطقه تولید شراب آلمان متولد شده است. در ۴ متری عمق زمین زیر شهرداری برمن، شراب های ناب آلمانی از سال های گوناگون انبار شده اند.

 

واتن مر

۱۱۸ کیلومتر

برمن

۷۵ کیلومتر

لوبک

۶۸ کیلومتر

ویسمار

۱۴۰ کیلومتر

اشترالزوند

۱۲۶ کیلومتر

هامبورگ